tisdag 7 augusti 2018

Jag ägnar kvällarna åt Charley / Old Nick igen. Han satt på sin värkande bakdel med sina värkande ögon i läsesalen på British Museum och skrev:

Perseus bar en huva av dimma för att jaga monster. Vi drar denna huva långt ned över ögon och öron för att kunna förneka att det finns några monster.

måndag 30 april 2018

onsdag 1 februari 2017

Alla eldar elden väntar otåligt på våren och läser om Gramsci, som skriver om de historiska rester och framtidsintuitioner som utgör våra jag. Det passar mig, som har framtiden sparkande i magen. Vem vet vilka spår det förflutna redan har lämnat i mitt barn och vad som ska växa ur våra gamla avlagringar?

For Gramsci, then, "personality is strangely composite: it contains Stone Age elements and principles of a more advanced sience, prejudices from all past phases of history at the local level and intuitions of a future philosophy which will be that of a human race united the world over". Every epoch of history has thus handed down as its legacy to the individuals of the present a set of more or less consistent and compelling doctrines, beliefs and superstitions that survive as traces or "sedimentations" in the human mind. Gramsci sees this essential historicity of the individual as generating a Socratic imperative. Embracing the famous inscription on the Delphi oracle, Gramsci writes, "The starting-point of critical elaboration is the consciousness of what one really is, and is "knowing thyself" as a product of the historical processes to date which has deposited in you an infinity of traces, without leaving an inventory. Such an inventory must therefore be made at the outset".

tisdag 20 december 2016

Graviditeten

Maggie Nelson skriver:

Is there something inherently queer about pregnancy itself, insofar as it profoundly alters one's "normal" state, and occasions a radical intimacy with - and alienation from - one's body? How can an experience so profoundly strange and wild and transformative also symbolize or enact the ultimate conformity. Or is this just another disqualification of anything tied to closely to the female animal from the privileged term (in this case, nonconformity, or radicality)?

Varför ställs den frågan så sent i människans historia? Borde inte graviditeten tillhöra de mest välutforskade fenomenen (filosofiskt, fenomenologiskt, medicinskt, litterärt)? 

torsdag 28 april 2016

 AEE har läst Elena Ferrante med stor oro och glupskhet. Som i barndomen, när man åt fantasyboksidorna med ögonen. Jag letar efter en svensk översättning till ordet meek. Saktmodig? Men också, fåraktig? Och denna mening: The solitude of women's minds is regrettable. Den plågar mig.

söndag 27 september 2015


 Emmanuel Bove om att skriva självbiografiskt:

Jag måste erkänna att jag här i viss mån har samma problem som en skådespelare som plötsligt glömt sin rolltext... Den fråga som Lucien Kra [Boves förläggare] ställer överskrider mina krafter av tusen skäl, bland vilka det främsta är en skamkänsla som hindrar mig att tala om mig själv. Allt jag sade skulle för övrigt bli fel. Vem skulle för övrigt kunna motstå nöjet att fylla sin biografi med stora händelser och stolliga infall: lust att författa vid åtta års ålder, en oförstådd ungdom, en glänsande eller medelmåttig studietid, självmordsförsök, en lysande krigsinsats, ett nästan dödligt sår, en dödsdom i ett krigsfångeläger, och en benådning kvällen före avrättningen. Det klokaste, tror jag, är att inte sätta igång alls.

Roligt i en tid där skrivande i princip är synonymt med att skriva självbiografiskt. Har inget nytt att säga om det, förutom att det lätt blir tröttsamt.