måndag 30 mars 2009

Så passerar också dessa kvällar: våren blåser upp sin första storm, Sergels torg ligger klädsamt öde. Jag tänder lampan, påminnelsen om att jag är en fortsättning på något, på diktande morbror Josef i brunnen, på lyckofågeln i takantennen, 120-dagars vindens inträde i rakt nedstigande led.

lördag 28 mars 2009

Scintigrafi betyder gnistskrivning och fungerar som en inverterad röntgen. Man injicerar riktad radioaktivitet i blodet, som binder till skelett, lungor eller hjärta. Det radioaktiva sönderfallet kommer sedan att avge strålning som fastnar på foto. På så sätt kan man avbilda hjärtat utifrån de gnistor det skickar ut i det enskilda ögonblicket (jämför röntgen där strålar skickas in). Det blir ingen särskilt skarp bild förstås, bara en samling punkter, en för varje gnista. Helhetsbilden får vi genom att dra linjer mellan punkterna. Men vad betyder egentligen helhetsbild? Och går det att vägra, tror ni? Kan man bevara de strålande punkterna som de är?

måndag 16 mars 2009Sömnlös på Marmorgatan