torsdag 15 januari 2015

Sebald om Peter Weiss

I transformeringen av det sårade subjektet till en annan, omedgörlig personlighet grundas å ena sidan viljan till motstånd, medan å andra sidan något sker som skulle kunna beskrivas som assimileringen av kylan hos det system som subjektet vet sig hotat av.