onsdag 30 november 2011

Psykofarmaka

Artiklar om psykofarmaka, läkemedelsindustrin och icke-evidensbaserade behandlingsmetoder:

En i två delar från NY review of books:

1) The epidemic of mental illness - why?

2) The Illusions of Psychiatry

En artikel på Al Jazeera:

3) Mass psychosis in the US

lördag 19 november 2011

Om dagarna låser jag dörrar. Dörrar och skåp och lådor , allt måste låsas och låsas upp, oupphörligen låser jag bakom mig.

torsdag 17 november 2011

Jag tror jag är ca 80 år sen med att bli helt tagen av Marx dialektiska metod. Börjar långsamt få ett begrepp om vad dialektik kan innebära. Kolla detta:

Vi har sett, att varornas bytesprocess innehåller motsättningar och förhållanden som ömsesidigt utesluter varandra. Varans utveckling upphäver inte dessa motsägelser, men skapar den form, i vilken de kan röra sig. Detta är överhuvud den metod, varigenom verkliga motsägelser löses. Det är t.ex. en motsägelse, att en kropp ständigt faller mot en annan men också oavbrutet flyr bort från den. Ellipsen är en av de rörelseformer, vari denna motsägelse både framträder och löses.

fredag 4 november 2011

Tiden var propfull med kuslighet och otillräknelighet, med ihållande monstruositet och orimlighet.

Att hålla småborgaren för oförarglig är i själva verket ett grovt och vårdslöst misstag, ett misstag som mycket ofta leder direkt till att hela världen störs och förstörs, vilket vi ju borde veta. Över en natt kan katolicismen såsom dominerande företeelse åter avlösas av nationalsocialismen, staden har alla de nödvändiga förutsättningarna, och faktum är att vad vi kan iaktta här idag är en konstant rubbad jämvikt mellan katolicism och nationalsocialism, och när som helst kan den nationalsocialistiska vågskålen på nytt väga tyngst.

----> Tranan har samlat och gett ut Thomas Berhards fem självbiografiska romaner Orsaken, Källaren, Andhämtningen, Kylan och Ett barn i jättevolymen Självbiografier .

Jag har suttit med den på fyrans buss varje morgon i en vecka nu, och tänkt på kryptofascismen i min egen omgivning: sjukhusapparaten, de strikta hierarkierna mellan och inom vårdarbetargrupperna, läkarstudenternas hopsnörpta sd-munnar.