måndag 9 januari 2012Denna reklam säger ändå allt om vad för slags produkt det är charterresebyråer säljer. Den tillfälliga erfarenheten av att vara herre, på en namnlös, historielös plats.

måndag 2 januari 2012