tisdag 7 oktober 2014

Sörj och organisera dig


För vissa uppstod tiden ur hamburgerkedjan Clocks neonskylt, i vars runda O slaget åtta för alltid frusit fast. När armbandsurets funktion var diffus och oklar förblev hamburgerkedjan Clock konkret: mjukglass i strut kostade fem kronor där.
I det feta O:ets evigt utsträckta timme väntande en storasyster utanför fritids med en mössa på huvudet och en i handen. Mössor att dra långt ned över pannan, trots att det var vår och svettigt i håret. Klockan var åtta när mössorna dolde två svarta små skallar från Lasermannens kikarsikte. Svartskalle var någonting konkret, som mjukglass eller vantar. Lasermannen däremot hotfull men diffus, som en klocka utan visare på läxstencilen där man själv skulle fylla i tiden.

Att den parlamentariska vänstern blivit helt oförmögen att mobilisera och växa framgår tydligt av höstens valresultat. Tillsammans med Sverigedemokraternas framgångar markerar detta en ny politisk tid. Rasismen, eller i all fall toleransen för rasism, har vuxit på bred front samtidigt som Socialdemokratin, det projekt som i så stor utsträckning strukturerat och bestämt såväl den svenska högerns som vänsterns arbete i nästan 100 år, fullbordat sin utveckling från arbetarrörelsens massparti till ett borgerligt parti utan rörelse. ”Sörj inte, organisera er” säger vissa. Men sorgen går inte att välja bort, den måste få ta plats och veckla ut sina minnesbilder och katastroftankar. Inom loppet av en vecka överväger vissa föräldrar att gå i exil en andra gång och på någons jobb sägs det i fikarummet att vänstersympatisörer borde steriliseras. I tunnelbanan spottar en person två svarta män i ansiktet och i tidningen står det att en kvinna skrikit ”du står i vägen jävla svartskalle” till en småbarnsmamma i Vasastan. De lager av liv som skiljer nutiden från Clocktiden luckras upp och barndomskänslor, välbekanta för vissa, helt okända för andra, strömmar fram. ”Jag tror uppriktigt att en subjektiv erfarenhet kan förstås av andra” skriver avkoloniseringens största teoretiker, Franz Fanon. Känslor kan anta kollektiva dimensioner utan att var och en som delar dem genomlevt samma situationer. Den molande oro, ilska eller uppgivenhet vi känner kan inte motas bort med en hurtigt uppsträckt näve i luften. Den behöver inte heller bli klibbig och passiviserande. Våra känslor, däribland vår sorg, kan fungera som fond för våra analyser. Vi måste gå framåt genom dem.

fredag 3 oktober 2014

Wilhelm Reich

Den enda politiska tänkare som skänkt mig någon tröst sedan valet är, märkligt nog, Wilhelm Reich. En av världens konstigaste teoretiker alla tider? Beställde fram antologin Psykoanalys och Marxism från KB idag. När jag kom för att hämta ut den plockade bibliotekarien istället fram "100 dagar med Jesus". För roligt för att inte föras till arkiven.

Såhär står det om WR i förordet till boken:

Reich var övertygad om att den proletära klasskampen på en politisk och ekonomisk nivå måste kompletteras med en kamp mot den auktoritära karaktärsstrukturen och en kamp mot de institutioner som befrämjade utvecklandet av en sådan karaktärsstruktur, det vill säga bland annat familjen, skolan och kyrkan. Denna övertygelse ledde honom till att i början av 30-talet grunda Det nationella förbundet för proletär sexualpolitik (Sex-Pol) under tyska kommunistiska partiets beskydd. Sex-Pol-rörelsen ökade sin medlemskader från 20 000 till 40 000 på ett enda år [--- ] 1936 summerade Reich Sex-Pol-rörelsens målsättning såhär:

a. att i den revolutionära politiska kampen införa också den sexualpolitiska kampen
b. att ingjuta en ny attityd hos de revolutionära ledarna gentemot massorna (att rätta sig efter massornas behov och inte utöva toppstyrning)
c. att erkänna att den kulturella processen är en socialt bestämd process som bland annat har sin grund i kanaliseringen av den sexuella energin
d. att bereda mark för teoretiskt och praktiskt arbete som syftar till att finna ett för det socialistiska samhället lämpat utbildningsystem

Reich uteslöts från såväl psykoanalytiska sällskapet (1934) som kommunistpartiet (1933). Han tvingades fly Tyskland, hamnade i USA, övergav sina försök att jämka samman och utveckla marxismen och psykoanalysen, trodde sig ha hittat en kosmisk livskraft vid namn Orgon, byggde Orgonlådor och sålde dessa i terapeutiskt syfte, dömdes till fängelse för kvacksalveri och dog som fånge 1957.

De frågor WR ställde i sitt tidiga tänkande tror jag är de rätta. Vi måste nog återvända dit nu! Mot orgonlådorna allihopa.

För den som vill: Staden Albatross har översatt ett utdrag ur Reichs text "Vad är klassmedvetande" (1934) här