torsdag 17 november 2011

Jag tror jag är ca 80 år sen med att bli helt tagen av Marx dialektiska metod. Börjar långsamt få ett begrepp om vad dialektik kan innebära. Kolla detta:

Vi har sett, att varornas bytesprocess innehåller motsättningar och förhållanden som ömsesidigt utesluter varandra. Varans utveckling upphäver inte dessa motsägelser, men skapar den form, i vilken de kan röra sig. Detta är överhuvud den metod, varigenom verkliga motsägelser löses. Det är t.ex. en motsägelse, att en kropp ständigt faller mot en annan men också oavbrutet flyr bort från den. Ellipsen är en av de rörelseformer, vari denna motsägelse både framträder och löses.

Inga kommentarer: