onsdag 21 november 2012

Undertryck i luften - hela stan väntar regn. Jasminkvistarna slokar i sina skålar vid fruktstånden och call and responsesången från åkrarna väcker mig om nätterna. Idag åkte vi till leprasjukhuset Karigiri, drivet som kristen mission. Det var enormt välorganiserat och välfungerande, men patienterna gav tydligt uttryck för det enorma stigmat det måste innebära att få diagnosen. Systrar i stärkta dok kryssade omkring mellan bibelcitaten som graverats in i väggarna. Amerikanska missionärer grundade Christian medical college och är allestädes närvarande i böner, estetik och retorik. Mrs G föredrar kristenheten i Kerala, hon säger att den är andligare och inte drivs av amerikanska "eldsjälar" "going around every godforsaken nook of the country telling people that they will burn in eternal hell unless they convert". Om sin pappa sa Mrs G: "In his heart of hearts he was a communist". Hon ger mig guava från träden i sin trädgård.

Läser om ikonoklasmen inom "self-respect movement" och Tamil nadus separatistiska politiska rörelser under första hälften av 1900-talet i Economic and Political Weekly. Verkligen en utmärkt spännande tidning, mailade förnumstigt till pappa och fick svaret att han visste väl, och hade brukat läsa den varje vecka 1979-81. Tänker ständigt på M och P här, var för sig eller tillsammans.


Inga kommentarer: