söndag 21 februari 2010

Chaos reigns

Det är bara vädret som förmår destabilisera det senkapitalistiska samhället på allvar! Lösningen - skära av all tunnelbanetrafik i förorterna under morgondagen:

"Vi går in för att säkra tunnelsystemet mot innerstaden, vilket betyder att tågen kan komma att vända närmare staden än normalt"

Dvs prioritera det centrum där de alternativa förbindelserna är som bäst utbyggda på bekostnad av en "periferi" vars invånare uppenbarligen kommer i andra hand.

Världen är dämpad och främmande och så kall att snökristallerna fryser till is i luften. Det glittrar överallt. Alla eldar elden ska lägga sina sista studiebidragspengar på doftrankor, som en påminnelse om allt som är grönt och grönskar. Alternativet är att loota Ringens blomsterhandel när hela skiten brakar samman!

Inga kommentarer: