söndag 8 augusti 2010

Och natten var mörk och upplyste natten

Alla eldar elden deklamerar en aria full av kodord utan att se på den hon älskar och anses böra vända sig till.


(Augusti: Miljacka river, Sam's preserve (björkögon). Jag läser om Kärlekens samtal)

Inga kommentarer: