lördag 31 december 2011

Jag vaknade i morse med krutluktande händer och sol i ansiktet. Låg blixtstilla och lyssnade till ljuden från gatan med samma känsla av kommunistisk andakt som Duras på sidan 240 i Anteckningar från kriget:

Mannen som går ensam med snabba steg, som tar gatan i besittning mer fullständigt och suggestivt och med en mer påtaglig och verkningsfull närvaro än en tragisk hjälte på en teaterscen, honom lyssnar jag till som vore han ett kollektiv, jag lyssnar, bara jag i hela den yrvakna och förvirrade staden, eftersom denne man inte angår mig som enskild individ med sina särskilda erfarenheter och sitt särskilda temperament, utan i egenskap av medlem i det kollektiv vi båda tillhör på samma villkor. Det fantastiska är att denne gående man är vem som helst, jag som lyssnar till hans steg är vem som helst, och det ligger en oerhörd kraft i denna anonymitet som fyller mig med glädje - kärlek - och hopp.

Inga kommentarer: