fredag 9 mars 2012

VW:

Klockorna på Harley Street splittrade och styckade och gnagde på junidagen och delade den i allt mindre bitar. De förordade underkastelse, prisade auktoritetstro och påpekade i korus alla fördelarna med att ha sinne för proportioner. Och till slut var lagret av tid så anfrätt och förminskat att ett reklamur över en butiksdörr på Oxford Street glatt och broderligt förkunnade - som om det var ett rent nöje för firma Rigby & Lowndes att ge upplysningen gratis - att klockan var halv två.

Inga kommentarer: