måndag 1 december 2014

Som blommor vänder sina kalkar mot solen så strävar också allt som varit, i kraft av ett slags gåtfull helliotropism, att vända sig mot den sol som är under uppgång på historiens himmel. Denna den mest svårupptäckta av alla förändringar måste den historiske materialisten kunna inregistrera.

----> AEE står under de onda drömmarnas och de diskreta tecknens inflytande november igenom. Det går varken att värja sig eller komma vidare. Som tröst läser jag denna oerhört vackra och viktiga bok om Walter Benjamins historiefilosofiska teser, som alla borde läsa.

Inga kommentarer: