onsdag 26 oktober 2011


Från oktober till november: jag lyssnar på Stor och springer mellan träden. Man kan önska sig snöfall (och minnas järnvägsspåren mellan Stockholm och Uppsala). Man kan titta på träden och överlämna sig åt grenarna och vinden. Jag blåser där, tills dess att allt ändrats igen.

Inga kommentarer: