fredag 3 oktober 2014

Wilhelm Reich

Den enda politiska tänkare som skänkt mig någon tröst sedan valet är, märkligt nog, Wilhelm Reich. En av världens konstigaste teoretiker alla tider? Beställde fram antologin Psykoanalys och Marxism från KB idag. När jag kom för att hämta ut den plockade bibliotekarien istället fram "100 dagar med Jesus". För roligt för att inte föras till arkiven.

Såhär står det om WR i förordet till boken:

Reich var övertygad om att den proletära klasskampen på en politisk och ekonomisk nivå måste kompletteras med en kamp mot den auktoritära karaktärsstrukturen och en kamp mot de institutioner som befrämjade utvecklandet av en sådan karaktärsstruktur, det vill säga bland annat familjen, skolan och kyrkan. Denna övertygelse ledde honom till att i början av 30-talet grunda Det nationella förbundet för proletär sexualpolitik (Sex-Pol) under tyska kommunistiska partiets beskydd. Sex-Pol-rörelsen ökade sin medlemskader från 20 000 till 40 000 på ett enda år [--- ] 1936 summerade Reich Sex-Pol-rörelsens målsättning såhär:

a. att i den revolutionära politiska kampen införa också den sexualpolitiska kampen
b. att ingjuta en ny attityd hos de revolutionära ledarna gentemot massorna (att rätta sig efter massornas behov och inte utöva toppstyrning)
c. att erkänna att den kulturella processen är en socialt bestämd process som bland annat har sin grund i kanaliseringen av den sexuella energin
d. att bereda mark för teoretiskt och praktiskt arbete som syftar till att finna ett för det socialistiska samhället lämpat utbildningsystem

Reich uteslöts från såväl psykoanalytiska sällskapet (1934) som kommunistpartiet (1933). Han tvingades fly Tyskland, hamnade i USA, övergav sina försök att jämka samman och utveckla marxismen och psykoanalysen, trodde sig ha hittat en kosmisk livskraft vid namn Orgon, byggde Orgonlådor och sålde dessa i terapeutiskt syfte, dömdes till fängelse för kvacksalveri och dog som fånge 1957.

De frågor WR ställde i sitt tidiga tänkande tror jag är de rätta. Vi måste nog återvända dit nu! Mot orgonlådorna allihopa.

För den som vill: Staden Albatross har översatt ett utdrag ur Reichs text "Vad är klassmedvetande" (1934) här

Inga kommentarer: